SesliSozluk Dictionary Turkce Turkish English ingilizce Sozluk

By
On January 5, 2010
SesliSozluk Dictionary Turkce Turkish English ingilizce Sozluk

Our rating:

By: Burak Noyan

Version #:

Date Released: 1969-12-31

Developer:

Price: 0.00

User Rating:
12345
Loading ... Loading ...

Read the Developer's Notes:
SesliSozluk online dictionary

Seslisozluk is Turkey’s most popular multilanguage dictionary, primarily English to Turkish and Turkish to English. As of February 2009, Seslisozluk is one of the two top ranked sites among such dictionaries according to the Google PageRank and has a rank of 6 among all online dictionaries worldwide. SesliSozluk is now available to Iphone and Ipod Touch users.

Seslisozluk.com, established in 1999 as one of the first English-Turkish online dictionaries, is a non-profit user-supported online dictionary. The name comes from Turkish sesli sözlük," dictionary with sound ", because the site enables users to listen to the pronunciation of the words.

A contribution system lets users add new translations. With the user contribution feature, the dictionary has been steadily growing since it was started, and has now reached more than 5 million entries. Its users appreciate the easy user interface, fast response and multilanguage capability.

Seslisozluk.com's database is enhanced daily with the user suggestions and additions such as phrases and idioms translated by those who are experts in their fields. Seslisozluk.com is a free online lexical service specifically targeting to those working in translation, education, engineering, business world and foreign trade industries.

-------------------------------

Türkiye'nin ençok kullan?lan online Türkçe-?ngilizce sözlü?ü olan SesliSözlük art?k Iphone ve Ipod Touch üzerinde.

Seslisozluk?nternet üzerinden hizmet veren çok dilli online sözlüktür. Ancak esas tan?n?rl???n? ?ngilizceden Türkçeye ve Türkçeden ?ngilizceye yapt??? sözcük çevirileriyle sa?lam??t?r. Ocak 2008 itibar?yla, Google PageRank s?ralamas?nda Türkiye kaynakl? sözlükler aras?nda ençok ziyaret edilen sözlük sitesi olmu?tur, dünya çap?nda ise en çok ziyaret edilen 6. sözlüktür. ?ngilizce ve Türkçe yan?nda Osmanl?ca, Almanca, ?talyanca, Frans?zca, Yunanca ve ?spanyolca da sözcük çevirisi yap?labilecek diller aras?ndad?r. Sözlü?e ayr?ca PDA'lerden, SmartPhone'lardan ve web taray?c?s? destekli bütün cep telefonlar?ndan da eri?ilebilmektedir.

Seslisozluk.com, ilk?ngilizce-Türkçe online sözlüklerden biri olarak 1999 y?l?nda kurulmu?tur. Kâr amac? gütmeyen sözlükte kullan?c?lar sözcüklerin sesli okunu?unu dinleyebilmektedirler. Sözlü?ün ad? buradan gelmektedir.

Kullan?c?lar yeni çeviriler ekleyerek siteye katk?da bulunabilmektedir. Sahip oldu?u bu özellikle kuruldu?u günden beri oldukça h?zl? bir ?ekilde büyümektedir ve günümüz itibar?yla 5 milyondan fazla çeviriye ula?m??t?r. Oldukça basit bir kullan?c? arayüzü ve h?zl? bir sözcük aramas? olan site ayr?ca bir foruma da sahiptir.

Keywords:sozluk, ingilizce sozluk, turkce sozluk, cevir, tercume, ingilizce turkce sozluk, english turkish dictionary, ing sozluk, turkce ingilizce, online sozluk, online dictionary, sesli sozluk, konu?ansozluk, aksanli sozluk, amerikan ingilizcesi, avustralya ingilizcesi, ingiliz ingilizcesi, english dictionary, ingilizce türkçe, turkish english, english turkish, idioms, deyimler, etymology, dictionary with sound, dictionary with pronunciation, speaking dictionary, free online dictionary, free turkish dictionary, english pronunciation

Article By

admin has written 213273 awesome app reviews.